.:: Profil společnosti ::.

 Společnost CNW computer network s.r.o. byla založena v roce 1997 se záměrem poskytovat zákazníkům komplexní služby v oblasti výpočetní techniky. Hlavní důraz firemní politiky je kladen na přizpůsobování se nejnovějším trendům v oblastech IT tak, abychom našim zákazníkům vždy nabízeli řešení, které jim umožní najít správnou cestu k úspěchu v konkurenčním prostředí. Naším zákazníkům nabízíme realizace počítačových sítí, telefonní a Internetovou konektivitu, servis a správu portfolia IT. Vzhledem ke kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb se našimi zákazníky staly jak tuzemské tak zahraniční firmy. Naše servisní služby využívá také statní správa. Referenční zakázky sahají svým rozsahem od jednotlivých realizací malých počítačových sítí až po rozsáhlé investiční celky (např. výstavba zpracovatelského závodu Le&Co – Ing. Jiří Lenc, Jirny, zajištění dodávky počítačové a telefonní sítě včetně hardware a software) a dodávky špičkových paralelních výpočetních řešení (klastrů) pro vědu a výzkum (Akademie věd ČR v.v.i. – Hvězdárna Ondřejov, Ústav organické chemie a biochemie, ČVUT).

  Snažíme se stále klást důraz na technickou odbornost a specializaci jednotlivých pracovníků. Značná část zisku firmy je investována do vybavení špičkovou měřící technikou a nástroji, abychom mohli provádět instalace a opravy zařízení informačních technologií dle nejpřísnějších technických norem tak, aby jste si Vy , naši zákazníci byli jisti, že jste skutečně dostali to nejlepší.

  Oddělení zahraničního obchodu je schopno zajistit nejnovější technologie přímo u výrobců a zkrátit tím prodlevu vznikající mezi uvedením výrobku na trh v zahraničí a dodávkou u Vás – našich zákazníků. Velký důraz je také kladen na enviromentální management, samozřejmostí je třídění odpadů vznikajících činností firmy a průběžné vzdělávání zaměstnanců tak, aby byl posilován pozitivní vztah k životnímu prostředí. Firma je zapojena do kolektivních systémů hospodaření s odpady a obaly ASEKOL, REMA a EKO-KOM.