.:: Hodinové sazby pro rok 2023 ::.

 

Sazba A ....................... 660,- Kč bez DPH
 - instalace slaboproudé kabeláže, optických tras
 - hardwarové služby - upgrade, výměna komponent
 - doprava technika

 Sazba B ....................... 950,- Kč bez DPH
 - desktopové softwarové služby -  instalace, konfigurace, údržba stanic
 - serverové hardwarové služby - upgrade, výměna komponent, diagnostika
 - instalace, konfigurace, údržba stanic
 - poradenské a konzultační služby
 - projekční činnost, tvorba dokumentace

 Sazba C ....................... 1 500,- Kč bez DPH
 - serverové softwarové služby -  konfigurace, údržba serverů, unixových,
   systémů, firewallů – především DNS, DHCP, VPN, AD, NTP
 - správa centrálních síťových prvků
 - softwarový audit
 - zálohování dat

 Sazba D ....................... 2 940,- Kč bez DPH
 - správa databázových a aplikačních serverů – především MS SQL,
   Oracle, Exchange, SharePoint, IIS, ISA, Antivir, Antispam, WSUS,
   ASAP/Origam, Project, DPM

 Doprava do 20 km ....... 400,- Kč bez DPH

 Doprava nad 20 km ..... 15,- Kč/km bez DPH

 Příplatek za expresní servis - 100% navýšení hodinové sazby