Vyhovuje vaše stávající IT řešení požadavkům trhu a vnitřní organizaci společnosti?
Jak jste spokojeni s fungováním IT oddělení?
Víte, jakým směrem se dál rozvíjet v oblasti IT? Víte, jaké máte jiné možnosti, varianty?
Podporují stávající IT řešení základní procesy ve firmě?

Naše služba = Vaše efektivnější IT rozhodování:

 

 • o investičních a provozních výdajích
  o procesech podporujících "core business"
  o kvalitě servisu, který poskytuje IT oddělení

Časté projevy fungování IT oddělení:

 • Preferuje svoje high-tech řešení před běžnými nároky uživatelů
 • Tlačí na vysoké investice v oblasti technologií (HW,SW)
 • Velmi těžko se měří efektivita fungování IT oddělení
 • Orientace na vnitřního zákazníka je nízká
 • Pomalá reakce při realizaci požadavků
 • Ostatní manažeři argumentům IT pracovníků nerozumí
 • IT procesy nepodporují základní procesy ve firmě, ale firma se přizpůsobuje IT procesům

V čem vám můžeme být nápomocni?

 • Zhodnocením návaznosti IT procesů na základní procesy ve firmě
 • Provedením auditu ("pohled zvenku") IT řešení, IT oddělení včetně vyhodnocení a doporučení pro další rozvoj.
 • Stanovením variant IT řešení v souladu s nároky společnosti a trhu
 • Posouzením rizik jednotlivých variant
 • Posouzením manažerské úrovně vedoucích
 • Doporučením optimální varianty a řešení
 • Realizací změn formou interim-managementu

Efekty pro Vaši společnost

 • Úspora investičních a provozních nákladů
 • Stanovení koncepce rozvoje v IT oblasti v souladu s rozvojem společnosti
 • Relevantní informace pro řízení a rozhodování
 • Nastavení IT procesů na základní procesy společnosti
 • Objektivia - nemáme zájem dodávat technologii, etika poradenské společnosti.